ឃុំហាន់ជ័យ(ស្រុកកំពង់សៀម)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំហាន់ជ័យ ស្ថិតនៅ ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំហាន់ជ័យ មាន ៤ភូមិគឺ÷

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា ហាន់ជ័យ[កែប្រែ]

វិទ្យាល័យ ឈីនលានហាន់ជ័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]


ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

វត្ត មាន់ហើរ

វត្ត ក្រូចសើច

វត្ត ភ្នំជ័យគិរី

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន ភ្នំហាន់ជ័យ[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]