ឃុំពាមជីកង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំពាមជីកង ស្ថិតនៅ ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំពាមជីកង មាន ៧ភូមិគឺ

  • ពាមជីកង ( ទីរួមស្រុក )
  • ដំណាក់ជ្រៃ
  • ដំណាក់ស្នាយ
  • សំបួរមាស ក
  • សំបួរមាស ខ
  • កោះតូច
  • សាច់សូរ

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

ផ្សារពាមជីកង ភូមិពាមជីកង

ផ្សារក្រមួន ភូមិដំណាក់ជ្រៃ

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]