ឃុំខ្ចៅ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំខ្ចៅ ស្ថិតនៅ ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំ ខ្ចៅមាន ១០ ភូមិគឺ ÷

  • ខ្ចៅទី១
  • ខ្ចៅទី២
  • ខ្ចៅទី៣
  • ថ្លុកជ្រៅ
  • អូរពពេល
  • ស្វាយព័ន្ធទី១
  • ស្វាយព័ន្ធទី២
  • វ៉ារិន្ទទី១
  • វ៉ារិន្ទទី២
  • វ៉ារិន្ទទី៣

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ~វិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

ផ្សារថ្លុកជ្រៅ

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]