ឃុំព្រែកក្របៅ(ស្រុកកងមាស)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំព្រែកក្របៅ ស្ថិតនៅ ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំ ព្រែកក្របៅមាន១០ ភូមិគឺ÷

  • ព្រែកក្របៅ
  • ពាមក្នុង
  • ពេាធិសាលាទីី១
  • ពេាធិសាលាទី២
  • អូរកណ្ដេាល
  • ចំការឪឡឹក
  • អណ្ដូងតាអុង
  • ព្រែកអណ្ដូង
  • ទឹកចេញ
  • អណ្ដូងដៃ

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

ផ្សារពាមក្នុង

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]