ឃុំល្វាលើ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំល្វាលើ ស្ថិតនៅ ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំល្វាលើមាន ៧ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំល្វាលើ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំចំការអណ្តូង និង ឃុំគគីធំ(ស្រុកចំការលើ) ឃុំស្ពឺ ឃុំចំការអណ្តូង ឃុំស្វាយទាប

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សាល្វាលើ បឋមសិក្សាភូមិបី

អនុវិទ្យាល័យល្វាលើ

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

វត្តល្វា វត្តចាស់

ផ្សារ[កែប្រែ]

ផ្សារល្វា ផ្សារភូមិបី

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]