ឃុំអូរស្វាយ(ស្រុកកំពង់សៀម)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំអូរស្វាយ ស្ថិតនៅ ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំអូរស្វាយ មាន ៧ភូមិគឺ÷

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យព្រៃចក្រី អនុវិទ្យាល័យខែលជ័យ

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]