ឃុំរាយប៉ាយ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំរាយប៉ាយ ស្ថិតនៅ ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំ រាយប៉ាយមាន៨ ភូមិគឺ÷

  • រាយប៉ាយលេី
  • រាយប៉ាយក្រេាម
  • បឹងទទា
  • ទួលវិហារ
  • គកក្របី
  • កន្លែងរុន
  • ព្រែកប្រណាក
  • ទួលបី

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]