ឃុំក្រាំងស្វាយ(ស្រុកព្រះស្ដេច)

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ឃុំក្រាំងស្វាយ)

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំក្រាំស្វាយ មាន ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំក្រាំងស្វាយ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំស្ដៅកោង ឃុំកំពង់ត្របែក និង ឃុំ ឃុំល្វា និង ឃុំជៃកំពក ឃុំសេនារាជឧត្ដម

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]