ឃុំព្រែកទន្លាប់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំព្រែកទន្លាប់ជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកលើកដែក ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន៤ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៥០៦០១ កំពង់ចម្លង Kampong Chamlang
០៨០៥០៦០២ ព្រែកបាក់ Preaek Bak
០៨០៥០៦០៣ ព្រែកតូច Preaek Touch
០៨០៥០៦០៤ ស្ពានដែក Spean Daek