ឃុំដូនតី

ពីវិគីភីឌា

ឃុំដូនតី (អង់គ្លេស: Dountei Commune) អតីតកាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ មាន ២១ភូមិ

ឃុំដូនតី
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
២៥០៥០០០១ ភូមិបុសរកា Bos Roka Village
២៥០៥០០០២ ភូមិព្រៃទំនប់ Prey Tumnob Village
២៥០៥០០០៣ ភូមិរោលផ្អែម Roul Ph'aem Village
២៥០៥០០០៤ ភូមិតានី Ta Ni Village
២៥០៥០០០៥ ភូមិស្ពានជ្រៃ Spean Chrey Village
២៥០៥០០០៦ ភូមិស្វាយសុខុម Svay Sokhom Village
២៥០៥០០០៧ ភូមិបុសឫស្សី Bos Ruessei Village
២៥០៥០០០៨ ភូមិសំរោង Samraong Village
២៥០៥០០០៩ ភូមិដូនតី Dountei Village
២៥០៥០០១០ ភូមិពោធិព្រឹក្សលិច Pouthi Proeks Lech Village
២៥០៥០០១១ ភូមិពោធិព្រឹក្សកើត Pouthi Proeks Kaeut Village
២៥០៥០០១២ ភូមិសុវណ្ណមាលា Sovann Mealea Village
២៥០៥០០១៣ ភូមិរើលលើ Reul Leu Village
២៥០៥០០១៤ ភូមិរើលក្រោម Reul Kraom Village
២៥០៥០០១៥ ភូមិស្នាកកណ្ដាល Snak Kandal Village
២៥០៥០០១៦ ភូមិឈូកស Chhuk Sa Village
២៥០៥០០១៧ ភូមិអង្គរក្រៅ Angkor Krau Village
២៥០៥០០១៨ ភូមិអង្គរក្នុង Angkor Knong Village
២៥០៥០០១៩ ភូមិពោធិធំ Pou Thum Village
២៥០៥០០២០ ភូមិគោកនាវា Kouk Neavea Village
២៥០៥០០២១ ភូមិអង្គរលើ Angkor Leu Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំដូនតី

ឃុំដូនតី ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

រដ្ឋបាលឃុំចាស់[កែប្រែ]

ឃុំដូនតី មាន ២០ភូមិគឺ÷

  • ភូមិពីសម័យស្រីសន្ធរ÷
    • ភូមិ​ស្រឡប់
    • ភូមិ​ដូនតី
    • ភូមិ​ព្រៃនគរក្នុង
    • ភូមិ​ព្រៃនគរក្រៅ

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]