ឃុំពាមជីលាំង

ពីវិគីភីឌា

ឃុំពាមជីលាំង (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ មាន ភូមិ÷

ឃុំពាមជីលាំង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

Banteay Meanchey Battambang Kampong Cham Kampong Chhnang Kampong Speu Kampong Thom Kampot Kandal Koh Kong Kratie Mondul Kiri Phnom Penh Preah Vihear Prey Veng Pursat Ratanak Kiri Siemreap Preah Sihanouk Stung Treng Svay Rieng Takeo Oddar Meanchey Kep Pailin Tboung Khmum Dambae Krouch Chhmar Memot Ou Reang Ov Ponhea Kraek Suong Tboung Khmum Anhchaeum Boeng Pruol Chikor Chirou Ti Muoy Chirou Ti Pir Chob Kor Lngieng Mong Riev Peam Chileang Roka Po Pram Sralab Thma Pech Tonle Bet Commune Code 250710 Khmer ខេត្តត្បូងឃ្មុំ / ស្រុកត្បូងឃ្មុំ / ឃុំពាមជីលាំង

 Latin	Tboung Khmum Province / Tboung Khmum District / Peam Chileang Commune

Reference Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Issue date 31-Dec-2013 Note Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Boundary Boundary

 East	ឃុំរកាពប្រាំ ឃុំថ្មពេជ្រ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ
 West	ទន្េមេគង្គ (ស្រុកកំពង់សៀម)
 South	ឃុំបឹងព្រួល ឃុំថ្មពេជ្រ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ
 North	ឃុំកំពង់ទ្រាស ស្រុកក្រូចឆ្មារ

List of village Code Khmer English Reference Note 1 25071001 តាប៉ាង Ta Pang Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 2 25071002 ព្រែកផ្ដៅ Preaek Phdau Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 3 25071003 កំពង់ចន្លុះលិច Kampong Chanloh Lech Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 4 25071004 ឈើទាលទី ២ Chheu Teal Ti Pir Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 5 25071005 កំពង់ចន្លុះកើត Kampong Chanloh Kaeut Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 6 25071006 ឈើទាលតូច Chheu Teal Touch Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 7 25071007 ឈើទាល ទី ១ Chheu Teal Ti Muoy Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 8 25071008 ពាមក្នុង Peam Knong Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 9 25071009 បទស្លាស្នាម Bat Sla Snam Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 10 25071010 ប្រាំដំឡឹង Pram Damloeng Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 11 25071011 ព្រែកពាម Preaek Peam

ព្រំប្រទល់នៃឃុំពាមជីលាំង

ឃុំពាមជីលាំង ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

ចាស់[កែប្រែ]

ឃុំពាមជីលាំង មាន ១៥ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំកំពង់ទ្រាស និង ឃុំទួលស្នួល ឃុំថ្មពេជ្រ និង ឃុំទួលស្នួល ទន្លេមេគង្គ និង ឃុំកោះសំរោង ឃុំបឹងព្រួល

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]

តំបន់ទេសចរណ៍[កែប្រែ]