ឃុំទន្លេបិទ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំទន្លេបិទ (អង់គ្លេស: Tonle Bet) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ មាន ភូមិ÷

ឃុំទន្លេបិទ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
Ta Uy ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

Boundary

 East	ឃុំជីរោទ៍ទី២ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ
 West	ទន្លេមេគង្គ(ឃុំកំពង់សៀម ស្រុកកំពង់សៀម)
 South	ឃុំព្រះធាតុ ស្រុកអូរាំងឪ និងស្រុកកោះសូទិន
 North	ឃុំជីរោទ៍ទី១ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ

List of village Code Khmer English Reference Note 1 25071401 អន្លង់ពោង Anlung Poung Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 2 25071402 ជ្រោយស្រឡៅ Chrouy Sralau Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 3 25071403 ភ្នំ Phnum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 4 25071404 អំពិលជ្រុំ Ampil Chrum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 5 25071405 ទួលគរ Tuol Kor Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 6 25071406 ព្រែកតូច Preaek Touch Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 7 25071407 ព្រែកជីក Preaek Chik Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 8 25071408 ទួលខ្សាច់ Tuol Khsach Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 9 25071409 ដូនម៉ៅក្រោម Doun Mau Kraom Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 10 25071410 ដូនម៉ៅលើ Doun Mau Leu Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 11 25071411 ទន្លេបិទក្រោម Tonle Bet Kraom Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 12 25071412 ទន្លេបិទលើ Tonle Bet Leu Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 13 25071413 យាយស Yeay Sar Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 14 25071414 ទន្លេបិទ Tonle Bet Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 15 25071415 តាអ៊ុយ Ta Uy

ព្រំប្រទល់នៃឃុំទន្លេបិទ

ឃុំទន្លេបិទ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

ចាស់[កែប្រែ]

ឃុំទន្លេបិទ មាន ១៤ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំជីរោទ៍ទី១ ឃុំជីរោទ៍ទី២ ទន្លេមេគង្គ ឃុំកោះប៉ែន និង ឃុំកោះសូទិន ឃុំព្រះធាតុ

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]

តំបន់ទេសចរណ៍[កែប្រែ]