ស្រុកក្រូចឆ្មារ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ស្រុកក្រូចឆ្មារ រួមមាន ១២ ឃុំ ៖

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

វិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]