ឃុំប៉ឺស២

ពីវិគីភីឌា

បានផ្លាស់ប្តូទៅជា ឃុំប៉ើស២

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំប៉ឺស២ មាន ៤ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំប៉ឺស២ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ទន្លេមេគង្គ ឃុំប៉ឺស១ ឃុំស្វាយឃ្លាំង ឃុំទួលស្នួល

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សាប៉ើស២[កែប្រែ]

វិទ្យាល័យ សម្ដេច ហ៊ុន សែន ប៉ើស២[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]