ឃុំជីរោទ៍ទី១

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំជីរោទ៍ទី១ (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ មាន ភូមិ÷

ឃុំជីរោទ៍ទី១
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

East ឃុំថ្មពេជ្រ ឃុំជីរោទ៍ទី២ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ

 West	ទន្លេមេគង្គ(ស្រុកកំពង់សៀម)
 South	ឃុំទន្លេបិទ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ
 North	ឃុំបឹងព្រួល ស្រុកត្បូងឃ្មុំ

List of village Code Khmer English Reference Note 1 25070401 ព្រែកតូច Preaek Touch Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 2 25070402 រកាធំ Roka Thum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 3 25070403 ជីរោទ៍ក្រោម ទី ១ Chirou Kraom Ti Muoy Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 4 25070404 ជីរោទ៍ក្រោម ទី ២ Chirou Kraom Ti Pir Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 5 25070405 ជីរោទ៍លើ Chirou Leu Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 6 25070406 ជីរោទ៍កណ្ដាល Chirou Kandal Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 7 25070407 ជួរកណ្ដាល Chuor Kandal Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 8 25070408 កំពង់ឫស្សី Kampong Ruessei Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 9 25070409 ទួលកែវ Tuol Kaev

ព្រំប្រទល់នៃឃុំជីរោទ៍ទី១

ឃុំជីរោទ៍ទី១ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

ចាស់[កែប្រែ]

ឃុំជីរោទ៍ទី១ មាន ៩ ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ទន្លេមេគង្គ និង ឃុំកោះសំរោង ឃុំជីរោទ៍ទី២ ទន្លេមេគង្គ និង សង្កាត់បឹងកុក ឃុំទន្លេបិទ

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សាហ៊ុនសែនរកាធំ​[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា​ជីរោទ៍កណ្ដាល

បឋមសិក្សាកំពង់ឫស្សី

អនុវិទ្យាល័យកំពង់ឫស្សី[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្តឧទុម្ពរវនារាម ( រកាធំ​ )[កែប្រែ]

វត្តនទីរង្សី ( ជីរោទិ៍កណ្ដាល )

វត្តវេឡុវនារាម (កំពង់ឫស្សី )

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]

តំបន់ទេសចរណ៍[កែប្រែ]

សួនផ្កាឈូក​រ័ត្ន