ឃុំជីរោទ៍ទី១

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំជីរោទ៍ទី១ (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ មាន ភូមិ÷

ឃុំជីរោទ៍ទី១
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
1 ភូមិព្រែកតូច Preaek Touch
2 ភូមិរកាធំ Roka Thum
3 ភូមិជីរោទ៍ក្រោមទី១ Chirou Kraom Ti Muoy
4 ភូមិជីរោទ៍ក្រោមទី២ Chirou Kraom Ti Pir
5 ភូមិជីរោទ៍កណ្ដាល Chirou Kandal
6 ភូមិជីរោទ៍លើ Chirou Leu
7 ភូមិជួរកណ្ដាល Chuor Kanda
8 ភូមិ កំពង់ឫស្សី Kampong Ruessei
9 ភូមិ ទួលកែវ Tuol Kaev

East ឃុំថ្មពេជ្រ ឃុំជីរោទ៍ទី២ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ

 West	ទន្លេមេគង្គ(ស្រុកកំពង់សៀម)
 South	ឃុំទន្លេបិទ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ
 North	ឃុំបឹងព្រួល ស្រុកត្បូងឃ្មុំ

List of village Code Khmer English Reference Note 1 25070401 ព្រែកតូច Preaek Touch Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 2 25070402 រកាធំ Roka Thum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 3 25070403 ជីរោទ៍ក្រោម ទី ១ Chirou Kraom Ti Muoy Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 4 25070404 ជីរោទ៍ក្រោម ទី ២ Chirou Kraom Ti Pir Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 5 25070405 ជីរោទ៍លើ Chirou Leu Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 6 25070406 ជីរោទ៍កណ្ដាល Chirou Kandal Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 7 25070407 ជួរកណ្ដាល Chuor Kandal Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 8 25070408 កំពង់ឫស្សី Kampong Ruessei Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 9 25070409 ទួលកែវ Tuol Kaev

ព្រំប្រទល់នៃឃុំជីរោទ៍ទី១

ឃុំជីរោទ៍ទី១ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

ចាស់[កែប្រែ]

ឃុំជីរោទ៍ទី១ មាន ៩ ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ទន្លេមេគង្គ និង ឃុំកោះសំរោង ឃុំជីរោទ៍ទី២ ទន្លេមេគង្គ និង សង្កាត់បឹងកុក ឃុំទន្លេបិទ

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សាហ៊ុនសែនរកាធំ​[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា​ជីរោទ៍កណ្ដាល

បឋមសិក្សាកំពង់ឫស្សី

អនុវិទ្យាល័យកំពង់ឫស្សី[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្តឧទុម្ពរវនារាម ( រកាធំ​ )[កែប្រែ]

វត្តនទីរង្សី ( ជីរោទិ៍កណ្ដាល )

វត្តវេឡុវនារាម (កំពង់ឫស្សី )

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]

តំបន់ទេសចរណ៍[កែប្រែ]

សួនផ្កាឈូក​រ័ត្ន