ឃុំត្រមូង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំត្រមូង មាន ២០ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំត្រមូង ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំមេមង និង ឃុំជាំតាម៉ៅ ឃុំជាំតាម៉ៅ និង ឃុំជាំក្រវៀន ឃុំមេមង និង ឃុំទ្រៀក ឃុំរូង និង ឃុំចាន់មូល

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]