ឃុំទួលស្នួល

ពីវិគីភីឌា

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំទួលស្នួល មាន ១២ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំទួលស្នួល ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំព្រែកអាជី ឃុំស្វាយឃ្លាំង និង ឃុំប៉ឺស១ ឃុំឈូក ឃុំព្រែកអាជី និង ឃុំកំពង់ទ្រាស ឃុំពាមជីលាំង និង ឃុំរកាពប្រាំ

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]