ស្រុកពញាក្រែក

ដោយវិគីភីឌា

ស្រុកពញាក្រែក រួមមាន ៨ ឃុំ ៖

  • ឃុំដូនតី
  • ឃុំកក់
  • ឃុំកណ្តោលជ្រុំ
  • ឃុំកោងកាង
  • ឃុំក្រែក
  • ឃុំពពេល
  • ឃុំត្រពាំងផ្លុង
  • ឃុំវាលម្លូ

តំណក្រៅ[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]