ឃុំមេមត់

ពីវិគីភីឌា

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំមេមត់ មាន ១៥ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំមេមត់ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំគគីរ និង ឃុំមេមង ឃុំត្រមូង ឃុំដារ ឃុំទ្រៀក និង ឃុំត្រមូង

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]