សង្កាត់វិហារហ្លួង

ពីវិគីភីឌា

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

សង្កាត់វិហារហ្លួង មាន ១២ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

សង្កាត់កំពង់ហ្លួង ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំថ្មពេជ្រ និង ឃុំរកាពប្រាំ ឃុំគរ និង ឃុំស្រឡប់ ឃុំថ្មពេជ្រ និង សង្កាត់សួង សង្កាត់សួង

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]