ឃុំនាងទើត

ពីវិគីភីឌា

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំនាងទើតមាន ៥ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំចុងជាច ឃុំទឹកជ្រៅ និង ឃុំវាលម្លូ ឃុំកណ្តោលជ្រុំ ឃុំពពេល

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]