ឃុំបឹងព្រួល

ពីវិគីភីឌា

ឃុំបឹងព្រួល (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ មាន ភូមិ÷

ឃុំបឹងព្រួល
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

East ឃុំថ្មពេជ្រ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ

 West	ឃុំកោះសំរោង ស្រុកកំពង់សៀម
 South	ឃុំជីរោទ៍ទី១ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ
 North	ឃុំពាមជីលាំង ស្រុកត្បូងឃ្មុំ

List of village Code Khmer English Reference Note 1 25070201 បឹងព្រួលលើ Boeng Pruol Leu Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 2 25070202 ទួលកំពតទី ១ Tuol Kampot Ti Muoy Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 3 25070203 ទួលកំពតទី ៣ Tuol Kampot Ti Bei Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 4 25070204 ម៉ាស៊ីនស្រូវ Masin Srov Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 5 25070205 វិហារក្រោម Vihear Kraom Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 6 25070206 បាតដីក្រោម Bat Dei Kraom Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 7 25070207 បឹងកំបោរ Boeng Kambaor Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 8 25070208 ទួលដំបង Tuol Dambang Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 9 25070209 ស្ពានឈើ Spean Chheu Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 10 25070210 បឹងកក់ Boeng kak Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 11 25070211 បឹងព្រះ Boeng Preah

ព្រំប្រទល់នៃឃុំបឹងព្រួល

ឃុំបឹងព្រួល ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

ចាស់[កែប្រែ]

ឃុំបឹងព្រួល មាន ១០ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំពាមជីលាំង ឃុំថ្មពេជ្រ ទន្លេមេគង្គ និង ឃុំកោះសំរោង ឃុំជីរោទ៍ទី១

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]

តំបន់ទេសចរណ៍[កែប្រែ]