ឃុំអំពិលតាពក

ពីវិគីភីឌា

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំអំពិលតាពក (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកអូររាំងឪ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ មាន ភូមិ÷

ឃុំអំពិលតាពក
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
២៥០១០១០ ភូមិគោកស្រឡៅ Kouk Sralau Village
២៥០១០១០ ភូមិតារាម Ta Ream Village
២៥០១០១០ ភូមិតាមាឃចាស់ Ta Meakh Chas Village
២៥០១០១០ ភូមិតាមាឃថ្មី Ta Meakh Thmei Village
២៥០១០១០ ភូមិជាចកើត Cheach Kaeut Village
២៥០១០១០ ភូមិជាចជើង Cheach Cheung Village
២៥០១០១០ ភូមិជាចធំ Cheach Thum Village
២៥០១០១០ ភូមិត្រពាំងជ្រៃ Trapeang Chrey Village
២៥០១០១០ ភូមិកូនត្រុំ Koun Trom Village
២៥០១០១០ ភូមិចារស្ទឹងតាថុក Char Stueng Ta Thok Village
២៥០១០១០ ភូមិចារធំ Char Thum Village
២៥០១០១០ ភូមិចារស្វាយប៉ាក់ Char Svay Pak Village
២៥០១០១០ ភូមិពន្លាក Ponleak Village


ឃុំអំពិលតាពក មាន ២៤ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំំអំពិលតាពក ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំព្រះធាតុ និង ឃុំទួលសូភី ឃុំទួលសូភី អូររាំងឪ និង ឃុំគងជ័យ ឃុំមៀន ឃុំអំពិលក្រៅ និង ឃុំគងជ័យ

East ខាងកើតទល់នឹង ឃុំទឹកជ្រៅ ឃុំត្រពាំងព្រីង ស្រុកតំបែរ

 West	ខាងលិចទល់នឹង ស្រុកត្បូងឃ្មុំ
 South	ខាងត្បូងទល់នឹង ឃុំនាងទើត ឃុំទឹកជ្រៅ ស្រុកតំបែរ
 North	ខាងជើងទល់នឹង ឃុំគោកស្រុក ស្រុកតំបែរ

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]