ឃុំទួលសូភី

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំទួលសូភី មាន ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំព្រះធាតុ ឃុំជីគរ និង ឃុំចក ឃុំអំពិលតាពក និង ឃុំគងជ័យ ឃុំគោកគង់លិច

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

  • អនុវិទ្យល័យហ៊ុនសែនទួលសូភី

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]