ឃុំថ្មពេជ្រ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំថ្មពេជ្រ មាន ១៧ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំថ្មពេជ្រ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំរកាពប្រាំ ឃុំរកាពប្រាំ និង សង្កាត់វិហារហ្លួង ឃុំពាមជីលាំង និង ឃុំបឹងព្រួល សង្កាត់វិហារហ្លួង និង ឃុំជប់

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]

តំបន់ទេសចរណ៍[កែប្រែ]