ស្រុកអូររាំងឪ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ស្រុកអូររាំងឪ រួមមាន ៧ ឃុំ ៖

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

  • សាលាបឋមសិក្សា ដំរិល
  • សាលាបឋមសិក្សា ភូមិពើក

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

  • អនុវិទ្យាល័យ ដំរិល
  • អនុវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ចក

មណ្ឌលសុភាព[កែប្រែ]

  • មណ្ឌលសុភាព ដំរិល

មន្ត្រី[កែប្រែ]

មន្ត្រីស្រុក[កែប្រែ]

មន្ត្រីឃុំ[កែប្រែ]

មន្ត្រីប៉ុស្ដិ៍[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

តំបន់ទេសចរណ៍[កែប្រែ]

តំណក្រៅ[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]