ស្រុកអូររាំងឪ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ស្រុកអូររាំងឪ (អង់គ្លេស$ District) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដែលមានរដ្ឋបាល ឃុំ និង ភូមិ÷

ស្រុកអូររាំងឪ
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរអង់គ្លេស ចំនួនភូមិ
២៥០៤០១ ឃុំអំពិលតាពក Ampil Ta Pok Commune ២៤
២៥០៤០២ ឃុំចក Chak Commune ១៧
២៥០៤០៣ ឃុំដំរិល Damril Commune ២០
២៥០៤០៤ ឃុំគងជ័យ Kong Chey Commune ២២
២៥០៤០៥ ឃុំមៀន Mien Commune ១៤
២៥០៤០៦ ឃុំព្រះធាតុ Preah Theat Commune ២២
២៥០៤០៧ ឃុំទួលសូភី Tuol Souphi Commune ២៣
ចំនួនភូមិសរុប ១៤២

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

  • សាលាបឋមសិក្សា ដំរិល
  • សាលាបឋមសិក្សា ភូមិពើក
  • សាលាបឋមសិក្សា អូរាំង​ឪ​

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

  • អនុវិទ្យាល័យ ដំរិល
  • អនុវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ចក
  • អនុវិទ្យាល័យ ហ៊ុនសែនអូរាំងឪ

មណ្ឌលសុភាព[កែប្រែ]

  • មណ្ឌលសុភាព ដំរិល
  • មណ្ឌលសុភាព អូរាំងឪ

មន្ត្រី[កែប្រែ]

មន្ត្រីស្រុក[កែប្រែ]

មន្ត្រីឃុំ[កែប្រែ]

មន្ត្រីប៉ុស្ដិ៍[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

  • ផ្សារប្រជាជនស្រុកអូររាំងឪ

តំបន់ទេសចរណ៍[កែប្រែ]

តំណក្រៅ[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]