ប្រទេសនៅអាស៊ី

ដោយវិគីភីឌា
LocationAsia.png

ឈ្មោះ​ប្រទេស និង​រដ្ឋធានី​នៅ​ទ្វីបអាស៊ី