ស្រុកសណ្ដាន់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ស្រុកសណ្ដាន់ (អង់គ្លេសSandan District) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តកំពង់ធំ ដែលមានរដ្ឋបាល ៩ឃុំ និង ៨៤ភូមិ÷

ស្រុកសណ្ដាន់
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរអង់គ្លេស ចំនួនភូមិ
០៦៦០៦០១ ឃុំឈើទាល Chheu Teal Commune ១១
០៦៦០៦០២ ឃុំដងកាំបិត Dang Kambet Commune
០៦៦០៦០៣ ឃុំក្លែង Klaeng Commune
០៦៦០៦០៤ ឃុំមានរិទ្ធ Mean Rith Commune
០៦៦០៦០៥ ឃុំមានជ័យ Mean Chey Commune ១១
០៦៦០៦០៦ ឃុំងន Ngan Commune ១៣
០៦៦០៦០៧ ឃុំសណ្ដាន់ Sandan Commune ១៣
០៦៦០៦០៨ ឃុំសុចិត្រ Sochet Commune
០៦៦០៦០៩ ឃុំទំរីង Tum Ring Commune
ចំនួនភូមិសរុប ៨៤

អត្ថបទផ្សេងទៀត[កែប្រែ]

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]