សង្កាត់អណ្ដូងខ្មែរ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សង្កាត់អណ្ដូងខ្មែរ (អង់គ្លេសSangkeat Andoung Khmer) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត ០៥ភូមិ

សង្កាត់អណ្ដូងខ្មែរ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
០៧០៨០៤០១ ភូមិទ្វីខាងជើង Tvi Khang Cheung Village
០៧០៨០៤០២ ភូមិទ្វីខាងត្បូង Tvi Khang Tboung Village
០៧០៨០៤០៣ ភូមិអូតូច Ou Touch Village
០៧០៨០៤០៤ ភូមិអណ្ដូងខ្មែរ Andoung Khmer Village
០៧០៨០៤០៥ ភូមិតាដិប Ta Doeb Village
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ

ព្រំប្រទល់នៃសង្កាត់អណ្ដូងខ្មែរ

សង្កាត់អណ្ដូងខ្មែរ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)
ឃុំកំពង់បាយ ស្រុកកំពង់បាយ ឃុំបឹងទូក​ ស្រុកកំពត ឃុំត្រើយកោះ ស្រុកកំពង់បាយ ឃុំម៉ាក់ប្រាង្គ ស្រុកកំពត

រដ្ឋបាលចាស់[កែប្រែ]

សង្កាត់អណ្ដូងខ្មែរ ស្ថិតនៅ ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត។ សង្កាត់អណ្ដូងខ្មែរ មាន ៥ភូមិ៖

មើលផងដែរ[កែប្រែ]