ឃុំកោះកែវ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំកោះកែវជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកល្វាឯម ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន២ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៦០៤០១ កោះកែវលើ Kaoh Kaev Leu
០៨០៦០៤០២ កោះកែវក្រោម Kaoh Kaev Kraom