ឃុំកំពង់ភ្នំ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំកំពង់ភ្នំជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកលើកដែក ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន៤ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៥០១០១ ក្បាលជ្រោយ Kbal Chrouy
០៨០៥០១០២ កំពង់ពោធិ៍ Kampong Pou
០៨០៥០១០៣ អំពិលទឹក Ampil Tuek
០៨០៥០១០៤ កោះចំរើន Kaoh Chamraeun