ឃុំព្រែកតាទែន

ពីវិគីភីឌា

ឃុំព្រែកតាទែនជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន៣ភូមិ៖

ឃុំព្រែកតាទែន
កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៩១០១ ពោធិ៍មង្គល Pou Mongkol
០៨០៩១០២ ស្លែងដីដុះ Slaeng Dei Doh
០៨០៩១០៣ ព្រែកក្តី Preaek Kdei

ព្រំប្រទល់នៃឃុំព្រែកតាទែន

ឃុំព្រែកតាទែន ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)
ទន្លេសាប(ឃុំកំពង់អុស ស្រុកពញាឮ) ឃុំជ្រៃលាស់ ស្រុកពញាឮ ឃុំសំរោង ស្រុកពញាឮ ឃុំពញាឮ ស្រុកពញាឮ