ឃុំបឹងខ្យាង

ពីវិគីភីឌា
បឹងខ្យាង
ឃុំ
ប្រទេស កម្ពុជា
ខេត្តកណ្ដាល
ស្រុកស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
ភូមិ
ល្វែងម៉ោងម.ស.ស.+០៧

ឃុំបឹងខ្យាងជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំបឹងខ្យាងនេះមាន ភូមិ[១]

ក្រមភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
០៨០១០៤០១ បឹងខ្យាង Boeng Khyang
០៨០១០៤០២ ព្រៃតាតូច Prey Ta Touch
០៨០១០៤០៣ ស្រុកចេក Srok Chek
០៨០១០៤០៤ កំពង់តាទ្បុង Kampong Ta Long
០៨០១០៤០៥ ប្រទ្បាយ Pralay
០៨០១០៤០៦ តាព្រហ្ម Ta Prum

អប់រំ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]