ឃុំព្រះប្រសប់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំព្រះប្រសប់ជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន៤ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៣០៦០១ ព្រះប្រសប់ Preah Prasab
០៨០៣០៦០២ ព្រែកតាប៉ែន Preaek Ta Baen
០៨០៣០៦០៣ ព្រែកតាទន់ Preaek Ta Ton
០៨០៣០៦០៤ ទេពមន្ត្រី Tep Montrei