ឃុំព្រះប្រសប់

ពីវិគីភីឌា

ឃុំព្រះប្រសប់ជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន៤ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៣០៦០១ ព្រះប្រសប់ Preah Prasab
០៨០៣០៦០២ ព្រែកតាប៉ែន Preaek Ta Baen
០៨០៣០៦០៣ ព្រែកតាទន់ Preaek Ta Ton
០៨០៣០៦០៤ ទេពមន្ត្រី Tep Montrei