ឃុំឫស្សីជ្រោយ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំឫស្សីជ្រោយជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកមុខកំពូល ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន៧ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៧០៩០១ ព្រែកយាយហ៊ិន១ Preaek Yeay Hin Muoy
០៨០៧០៩០២ ព្រែកយាយហ៊ិន២ Preaek Yeay Hin Pir
០៨០៧០៩០៣ ព្រែកតាសោម Preaek Ta Saom
០៨០៧០៩០៤ ឫស្សីជ្រោយ Ruessei Chrouy
០៨០៧០៩០៥ បឹងជន្លេន Boeng Chonlen
០៨០៧០៩០៦ ជ្រោយមេត្រីក្រោម Chrouy Metrei Kraom
០៨០៧០៩០៧ ជ្រោយមេត្រីលើ Chrouy Metrei Leu