ឃុំព្រែកលួង

ពីវិគីភីឌា

ឃុំព្រែកលួងជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន៤ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៣០៨០១ ក្តីចាស់ Kdei Chas
០៨០៣០៨០២ ព្រែកតាទេព Preaek Ta Tep
០៨០៣០៨០៣ ព្រែកលួង Preaek Luong
០៨០៣០៨០៤ ព្រែកថោង Preaek Thaong