ឃុំព្រែកលួង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំព្រែកលួងជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន៤ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៣០៨០១ ក្តីចាស់ Kdei Chas
០៨០៣០៨០២ ព្រែកតាទេព Preaek Ta Tep
០៨០៣០៨០៣ ព្រែកលួង Preaek Luong
០៨០៣០៨០៤ ព្រែកថោង Preaek Thaong