សង្កាត់សិត្បូ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សង្កាត់សិត្បូ ជាសង្កាត់នៅ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្ដាល។ ដែលពីអតីតកាលជា ឃុំសិត្បូ នៃ ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្ដាល។ មាន ៤ភូមិ÷

សង្កាត់សិត្បូ
កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
08101101 ព្រែកតាព្រីង Preaek Ta Pring
08101102 សិត្បូ Setbou
08101103 កំពង់ព្រីង Kampong Pring
08101104 ព្រែកត្រែង Preaek Traeng

មន្ត្រីឃុំបច្ចុប្បន្ន[កែប្រែ]

ឈ្មោះ តួនាទី ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត លេខទូរស័ព្ទ
លោក អ៊ុំ ឡេង ជំទប់ទី2 (1950-01-01) 1 មករា 1950 (អាយុ 70) 012 750 094
លោក ជូ មន ក្រុមព្រឹក្សាឃុំ (1943-01-01) 1 មករា 1943 (អាយុ 77) 017 270 252
លោក អ៊ុន ផៃ ក្រុមព្រឹក្សាឃុំ (1945-02-04) 4 កុម្ភៈ 1945 (អាយុ 75) 092542824
លោក
លោក
លោក ក្រុមព្រឹក្សាឃុំ
លោក ក្រុមព្រឹក្សាឃុំ
លោក សុត សម្ផស្ស ស្មៀន (1982-02-14) 14 កុម្ភៈ 1982 (អាយុ 38) 012 680 767 / 097 768 0767
លោក ស្រេង ប៊ូ ជំនួយការរដ្ឋបាល (1970-06-03) 3 មិថុនា 1970 (អាយុ 50) 077 412 847
អ្នកស្រី លឹម សុខខេង ជំនួយការរដ្ឋបាល (1980-05-15) 15 ឧសភា 1980 (អាយុ 40) 076 2222 092

រចនាសម្ព័នដឹកនាំ[កែប្រែ]

 
 
 
 
 
 
 
 
លោក អ៊ុំ ឡេង
(ប្រធានក្រុមព្រឹក្សាឃុំ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
លោក​ សុត សម្ផស្ស
(ស្មៀន)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
លោក​ ស៊ឹម វណ្ណា
(ជំទប់ទី១)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
លោក ស្រេង ប៊ូ
(ជំនួយការស្មៀន)
 
 
 
 
លោកស្រី លឹម សុខខេង
(ជំនួយការស្មៀន)
 
 
 
 
 
 
 
 
លោក​ អ៊ុំ ឡេង
(ជំទប់ទី២)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
លោក​ ជូ មន
(ក្រុមព្រឹក្សាឃុំ)
 
លោក ណុប ថៃ
(ក្រុមព្រឹក្សាឃុំ)
 
លោក អ៊ុន ផៃ
(ក្រុមព្រឹក្សាឃុំ)
 
លោក ចិត្ត ទុយ
(ក្រុមព្រឹក្សាឃុំ)

មន្ត្រីឃុំអតីតកាល[កែប្រែ]

ឈ្មោះ តួនាទី ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត លេខទូរស័ព្ទ
លោក សុខ ម៉ែន មេឃុំ (1960-09-07) 7 កញ្ញា 1960 (អាយុ 59) 077​ 948 193
លោក ស៊ឹម វណ្ណា ជំទប់ទី1 (1985-01-10) 10 មករា 1985 (អាយុ 35) 070 725 343
លោក អ៊ុំ ឡេង ជំទប់ទី2 (1950-01-01) 1 មករា 1950 (អាយុ 70) 012 750 094
លោក ចិត្ត ទុយ ក្រុមព្រឹក្សាឃុំ (1991-05-05) 5 ឧសភា 1991 (អាយុ 29) 096 246 2027
លោក ណុប ថៃ ក្រុមព្រឹក្សាឃុំ (1938-07-02) 2 កក្កដា 1938 (អាយុ 82) 097 511 3615
លោក ជូ មន ក្រុមព្រឹក្សាឃុំ (1943-01-01) 1 មករា 1943 (អាយុ 77) 017 270 252
លោក អ៊ុន ផៃ ក្រុមព្រឹក្សាឃុំ (1945-02-04) 4 កុម្ភៈ 1945 (អាយុ 75) 092542824
លោក សុត សម្ផស្ស ស្មៀន (1982-02-14) 14 កុម្ភៈ 1982 (អាយុ 38) 012 680 767 / 097 768 0767
លោក ស្រេង ប៊ូ ជំនួយការរដ្ឋបាល (1970-06-03) 3 មិថុនា 1970 (អាយុ 50) 077 412 847
អ្នកស្រី លឹម សុខខេង ជំនួយការរដ្ឋបាល (1980-05-15) 15 ឧសភា 1980 (អាយុ 40) 076 2222 092

រចនាសម្ព័នដឹកនាំ[កែប្រែ]

 
 
 
 
 
 
 
 
លោក សុខ ម៉ែន
(ប្រធានក្រុមព្រឹក្សាឃុំ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
លោក​ សុត សម្ផស្ស
(ស្មៀន)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
លោក​ ស៊ឹម វណ្ណា
(ជំទប់ទី១)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
លោក ស្រេង ប៊ូ
(ជំនួយការស្មៀន)
 
 
 
 
លោកស្រី លឹម សុខខេង
(ជំនួយការស្មៀន)
 
 
 
 
 
 
 
 
លោក​ អ៊ុំ ឡេង
(ជំទប់ទី២)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
លោក​ ជូ មន
(ក្រុមព្រឹក្សាឃុំ)
 
លោក ណុប ថៃ
(ក្រុមព្រឹក្សាឃុំ)
 
លោក អ៊ុន ផៃ
(ក្រុមព្រឹក្សាឃុំ)
 
លោក ចិត្ត ទុយ
(ក្រុមព្រឹក្សាឃុំ)

ប្រជាជន[កែប្រែ]

ឃុំសិត្បូ[កែប្រែ]

ប្រជាជន ចំនួនប្រជាជន គិតជា(នាក់)
សរុប ១៣,៧៥២
អាយុ១៨ឆ្នាំឡើង ១០,២៨២
ស្រី ៧,០០៣
គ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ៤,៣១៧
សៀវភៅស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ន ១០,២៨២

ភូមិព្រែកតាព្រីង(Preaek Ta Pring)[កែប្រែ]

ភូមិព្រែកតាព្រីង

មានផ្ទៃដីប្រហែល ២,៤៥គីឡូម៉ែត្រការ៉េ និងចំងាយប្រមាណ ៦,៥៨គីឡូម៉ែត្រ ប្រជាជនប្រកបរបរ
មានប្រជាជន៖

ប្រជាជន ចំនួនប្រជាជន គិតជា(នាក់)
សរុប ៣,៦៦៧
អាយុ១៨ឆ្នាំឡើង ៣,១០៣
ស្រី ២,៤២២
គ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ២៩០
សៀវភៅស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ន ១,៧៣៨

ប្រជានទទួលមរណភាព[កែប្រែ]

ឆ្នាំ2017[កែប្រែ]

លេខរៀងគោលបញ្ជី សៀវភៅមរណភាពលេខ ឈ្មោះ ភេទ ភូមិ ឈ្មោះឪពុកម្ដាយ ពេលវេលា ផ្សេងៗ
ឪពុកសព ម្ដាយសព ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ថ្ងៃមរណៈភាព ថ្ងៃធ្វើសំបុត្រមរណៈ
14/2017 នៅ ចាន់ ប្រុស ព្រែកតាព្រីង 03/02/1950
16/2017 ប៉ាច ប៉ុល ប្រុស ព្រែកតាព្រីង 03/10/2017
18/2017 គាំង កុល ប្រុស ព្រែកតាព្រីង 14/08/1961
19/2017 ម៉ា សារុន ប្រុស ព្រែកតាព្រីង 23/03/1944
01/2017 តុប យីសីុម ប្រុស សិត្បូ 10/11/1950
លន់ គឹមសែ ប្រុស សិត្បូ 07/03/1944
10/2017 គង់ សាក់ ប្រុស សិត្បូ 01/03/1948
13/2017 ឃៀង សុខឃា ប្រុស កំពង់ព្រីង 14/09/1988
27/2017 ហេង ស្រស់ ប្រុស កំពង់ព្រីង 05/03/1964
29/2017 វណ្ណា ឡៃហ៊ន ស្រី កំពង់ព្រីង 04/01/1983
06/2017 វិន ផល្លី ស្រី ព្រែកត្រែង 08/12/1960
20/2017 អេង សំអាត ប្រុស ព្រែកត្រែង 05/10/1977
22/2017 យន់ សំអាត ប្រុស ព្រែកត្រែង 01/07/1959
24/2017 អ៊ុង សំអាត ប្រុស ព្រែកត្រែង 11/03/1948
23/2017 សោម សុគន្ធ ស្រី ព្រែកត្រែង 25/091966

ភូមិសិត្បូ(Setbou)[កែប្រែ]

ភូមិសិត្បូ

មានផ្ទៃដីប្រហែល ១,៥០គីឡូម៉ែត្រការ៉េ និងចំងាយប្រមាណ ៦,៤១គីឡូម៉ែត្រ ប្រជាជនប្រកបរបរ
មានប្រជាជន៖

ប្រជាជន ចំនួនប្រជាជន គិតជា(នាក់)
សរុប ៤,៤៦៥
អាយុ១៨ឆ្នាំឡើង ២,៨៩៤
ស្រី ១,៩០៧
គ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ៤៣
សៀវភៅស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ន ១,២៧៩

ប្រជាជនទទួលមរណភាព[កែប្រែ]

ឆ្នាំ2017[កែប្រែ]

លេខរៀងគោលបញ្ជី សៀវភៅមរណភាពលេខ ឈ្មោះ ភេទ ឈ្មោះឪពុកម្ដាយ ពេលវេលា ផ្សេងៗ
ឪពុកសព ម្ដាយសព ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ថ្ងៃមរណៈភាព ថ្ងៃធ្វើសំបុត្រមរណៈ

ភូមិកំពង់ព្រីង(Kampong Pring)[កែប្រែ]

ភូមិកំពង់ព្រីង

មានផ្ទៃដីប្រហែល ៤,៥៩គីឡូម៉ែត្រការ៉េ និងចំងាយប្រមាណ ១១,៧៥គីឡូម៉ែត្រ ប្រជាជនប្រកបរបរ
មានប្រជាជន៖

ប្រជាជន ចំនួនប្រជាជន គិតជា(នាក់)
សរុប ៣,១០៩
អាយុ១៨ឆ្នាំឡើង ២,៤៨៧
ស្រី ១,៦២៨
គ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ១៦៩
សៀវភៅស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ន ១,០៣៨

ប្រជាជនទទួលមរណភាព[កែប្រែ]

ឆ្នាំ2017[កែប្រែ]

លេខរៀងគោលបញ្ជី សៀវភៅមរណភាពលេខ ឈ្មោះ ភេទ ឈ្មោះឪពុកម្ដាយ ពេលវេលា ផ្សេងៗ
ឪពុកសព ម្ដាយសព ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ថ្ងៃមរណៈភាព ថ្ងៃធ្វើសំបុត្រមរណៈ

ភូមិព្រែកត្រែង(Preaek Traeng)[កែប្រែ]

ភូមិព្រែកត្រែង[កែប្រែ]

មានផ្ទៃដីប្រហែល ៦,៧០គីឡូម៉ែត្រការ៉េ និងចំងាយប្រមាណ ១០,៦៦គីឡូម៉ែត្រ ប្រជាជនប្រកបរបរ
មានប្រជាជន៖

ប្រជាជន ចំនួនប្រជាជន គិតជា(នាក់)
សរុប ២,៥១១
អាយុ១៨ឆ្នាំឡើង ១,៧៩៨
ស្រី ១,០៤៦
គ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ២៨៨
សៀវភៅស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ន ២៦២

ប្រជាជនទទួលមរណភាព[កែប្រែ]

ឆ្នាំ2017[កែប្រែ]

លេខរៀងគោលបញ្ជី សៀវភៅមរណភាពលេខ ឈ្មោះ ភេទ ឈ្មោះឪពុកម្ដាយ ពេលវេលា ផ្សេងៗ
ឪពុកសព ម្ដាយសព ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ថ្ងៃមរណៈភាព ថ្ងៃធ្វើសំបុត្រមរណៈ

គ្រឹស្ថានសិក្សា[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]