ឃុំសណ្ដារ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំសណ្តារជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកលើកដែក ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន៣៤ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៥០៧០១ ចុងកោះ Chong Kaoh
០៨០៥០៧០២ ដងក្តោង Dang Kdaong
០៨០៥០៧០៣ កណ្តាល Kandal