ឃុំព្រែកអំពិល

ពីវិគីភីឌា

ឃុំព្រែកអំពិលជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន៧ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៣០៧០១ ឃ្លាំងមឿងជើង Khleang Moeang Cheung
០៨០៣០៧០២ ឃ្លាំងមឿងត្បូង Khleang Moeang Tboung
០៨០៣០៧០៣ ព្រែកក្របៅទី១ Preaek Krabau Ti Muoy
០៨០៣០៧០៤ ព្រែកក្របៅទី២ Preaek Krabau Ti Pir
០៨០៣០៧០៥ ព្រែកក្របៅទី៣ Preaek Krabau Bei
០៨០៣០៧០៦ ព្រែកដូនហែម Preaek Doun Haem
០៨០៣០៧០៧ ព្រែកអំពិល Preaek Ampil