ឃុំកោះធំក

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំកោះធំក (អង់គ្លេស $ Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្ដាល មាន ៧ភូមិ

ឃុំកោះធំក
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

Code Khmer English Reference Note 1 08040401 ក្បាលកោះធំ Kbal Kaoh Thum តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ប្រ.ក 2 08040402 កណ្ដាលកោះធំ Kandal Kaoh Thum តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ប្រ.ក 3 08040403 ចុងកោះធំ Chong Kaoh Thum តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ប្រ.ក 4 08040404 ពោធិ៍ទន្លេ Pou Tonle តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ប្រ.ក 5 08040405 ក្បាលកោះថ្មី Kbal Kaoh Thmei តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ប្រ.ក 6 08040406 ចុងកោះថ្មី Chong Kaoh Thmei តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ប្រ.ក 7 08040407 ទួលកន្ទួត Tuol Kantuot ប្រកាសលេខ ៥៦២៧ ប្រ.ក បំបែកចេញពីភូមិពោធិ៍ទន្លេ

ព្រំប្រទល់នៃឃុំកោះធំក

ឃុំកោះធំក ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

រដ្ឋបាលឃុំកោះធំកចាស់[កែប្រែ]

ឃុំកោះធំកជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំកោះធំកនេះមាន ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
08040401 ក្បាលកោះធំ Kbal Kaoh Thum
08040402 កណ្តាលកោះធំ Kandal Kaoh Thum
08040403 ចុងកោះធំ Chong Kaoh Thum
08040404 ពោធិ៍ទន្លេ Pou Tonle
08040405 ក្បាលកោះថ្មី Kbal Kaoh Thmei
08040406 ចុងកោះថ្មី Chong Kaoh Thmei

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]