ឃុំរកាកោងទី១

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំរកាកោងទី១ជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកមុខកំពូល ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន៤ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៧០៧០១ រកាកោង Roka Kaong
០៨០៧០៧០២ ពាម Peam
០៨០៧០៧០៣ ព្រែកផ្តៅ Preaek Phdau
០៨០៧០៧០៤ គោហេ Kouhe