ឃុំព្រែកក្មេង

ពីវិគីភីឌា

ឃុំព្រែកក្មេងជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកល្វាឯម ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន២ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៦០៩០១ ព្រែកក្មេង Preaek Kmeng
០៨០៦០៩០២ ទួលទ្រា Tuol Trea