ឃុំល្វាសរ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំល្វាសរជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកល្វាឯម ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន៣ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៦០៦០១ ល្វាសលើ Lvea Sa Leu
០៨០៦០៦០២ ល្វាសកណ្តាល Lvea Sa Kandal
០៨០៦០៦០៣ ល្វាសក្រោម Lvea Sa Kraom