ឃុំជ័យធំ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំជ័យធំជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន៦ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៣០២០១ ជ័យធំ Chey Thum
០៨០៣០២០២ ជ័យតូច Chey Touch
០៨០៣០២០៣ ព្រែកថ្មី Preaek Thmei
០៨០៣០២០៤ ជ្រៃលាស់ Chrey Loas
០៨០៣០២០៥ តាគាត់លិច Ta Koat Lech
០៨០៣០២០៦ តាគាត់កើត Ta Koat Kaeut