ឃុំព្រែករៃ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំព្រែករៃជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកល្វាឯម ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន៣ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៦១០០១ ព្រែករៃ Preaek Rey
០៨០៦១០០២ ព្រែកឈ្មោះ Preaek Chhmouh
០៨០៦១០០៣ ព្រែកគង់រាជ Preaek Kong Reach