ឃុំពាមឧកញ៉ាអុង

ពីវិគីភីឌា

ឃុំពាមឧកញ៉ាអុងជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកល្វាឯម ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន៥ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៦០៧០១ ពាមតាឯក Peam Ta Aek
០៨០៦០៧០២ ព្រែកតាអុងទី១ Preaek Ta Ong Ti Muoy
០៨០៦០៧០៣ ព្រែកតាអុងទី២ Preaek Ta Ong Ti Pir
០៨០៦០៧០៤ ព្រែកតាអុងទី៣ Preaek Ta Ong Ti Bei
០៨០៦០៧០៥ វាលធំ Veal Thum