ឃុំជ្រោយតាកែវ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំជ្រោយតាកែវ (អង់គ្លេស $ Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្ដាល មាន ៩ភូមិ

ឃុំជ្រោយតាកែវ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

Code Khmer English Reference Note 1 08040201 ព្រែកថ្មី Preaek Thmei តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ប្រ.ក 2 08040202 ព្រែកត្រឡាច Preaek Tralach លេខ ៤៩​៣ ប្រ.ក ខាងខេត្តសុំប្តូរជា ព្រែកតាឡាច វិញ 3 08040203 កំពង់ដ Kampong Dar លេខ ៤៩​៣ ប្រ.ក ខាងខេត្តសុំប្តូរទៅជា កំពង់ដរ វិញ 4 08040204 ជ្រោយតាកែវ Chrouy Ta Kaev លេខ ៤៩​៣ ប្រ.ក 5 08040205 ព្រែកតាឃិន Preaek Ta Khin លេខ ៤៩​៣ ប្រ.ក 6 08040206 ព្រែកតាទៀង Preaek Ta Tieng លេខ ៤៩​៣ ប្រ.ក 7 08040207 ព្រែកតាសេក Preaek Ta Sek លេខ ៤៩​៣ ប្រ.ក 8 08040208 ដើមពោធិ៍ Daeum Pou លេខ ៤៩​៣ ប្រ.ក 9 08040209 ព្រែកភូមិ Preaek Phum

ព្រំប្រទល់នៃឃុំជ្រោយតាកែវ

ឃុំជ្រោយតាកែវ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

រដ្ឋបាលឃុំជ្រោយតាកែវចាស់[កែប្រែ]

ឃុំជ្រោយតាកែវជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំជ្រោយតាកែវនេះមាន ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
08040201 ព្រែកថ្មី Preaek Thmei
08040202 ព្រែកត្រឡាច Preaek Tralach
08040203 កំពង់ដ Kampong Dar
08040204 ជ្រោយតាកែវ Chrouy Ta Kaev
08040205 ព្រែកតាឃិន Preaek Ta Khin
08040206 ព្រែកតាឡេង Preaek Ta Tieng
08040207 ព្រែកតាសែក Preaek Ta Sek
08040208 ដើមពោធិ៍ Daeum Pou
08040209 ព្រែកភូមិ Preaek Phum

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]