សង្កាត់កំពង់សំណាញ់

ពីវិគីភីឌា

សង្កាត់កំពង់សំណាញ់ ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្ដាល មានរដ្ឋបាលភូមិ៦ចំណុះ÷

លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
៨១១០៦០១ ភូមិកំពង់សំណាញ់ Kampong Samnanh
៨១១០៦០២ ភូមិខ្ពបវែង Khpob Veng
៨១១០៦០៣ ភូមិព្រែករាំង Prek Riang
៨១១០៦០៤ ភូមិអាចម៍កុក ខេត្តសុំកែតម្រូវឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ គឺមិនមែនភូមិអាច៍កុកទេ សុំជាឈ្មោះភូមិក្របៅ Ach Kok
៨១១០៦០៥ ភូមិកំពង់សំណាញ់ ១ បំបែកចេញពីភូមិកំពង់សំណាញ់ Kampong Samnanh 1
៨១១០៦០៦ ភូមិព្រែករាំង ១ បំបែកចេញពីភូមិព្រែករាំង Prek Riang 1

កាលពីដើមឡើយ សង្កាត់កំពង់សំណាញ់ជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល។ សង្កាត់កំពង់សំណាញ់នេះមាន ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
08110601 ភូមិកំពង់សំណាញ់ Kampong Samnanh
08110604 ភូមិខ្ពបវែង Khpob Veaeng
08110602 ភូមិព្រែករាំង Preaek Reang
08110604 ភូមិអាចម៍កុក Ach Kok

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]