ឃុំកោះចូរ៉ាម

ពីវិគីភីឌា

ឃុំកោះចូរ៉ាមជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន៤ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៣០៤០១ ត្បូង Tboung
០៨០៣០៤០២ ក្រោម Kraom
០៨០៣០៤០៣ កណ្តាល Kandal
០៨០៣០៤០៤ លើ Leu