ឃុំព្រែកអញ្ចាញ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំព្រែកអញ្ចាញជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកមុខកំពូល ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន៧ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៧០៣០១ ព្រែកតាបែន Preaek Ta Baen
០៨០៧០៣០២ ព្រែកថ្មី Preaek Thmei
០៨០៧០៣០៣ ក្រោម Kraom
០៨០៧០៣០៤ កណ្តាល Kandal
០៨០៧០៣០៥ លើ Leu
០៨០៧០៣០៦ កោះរកា Kaoh Roka
០៨០៧០៣០៧ ឈើទាល Chheu Teal